Wielerweekend Moerdijk 2020 behoort nog tot de mogelijkheden (update 1)

april 19, 2020

Maar eenvoudig wordt het niet!

In het huidige tijdsgewricht is er vanwege Corona veel onzeker. In het leven van alledag is het vooral een kwestie van aanpassen aan de omstandigheden en improviseren. Dat geldt voor de belangrijke zaken in het leven, maar even goed voor Wielerweekend Moerdijk (WWM) annex de Profronde van Zevenbergen.

Behoudens enkele krantenartikelen waarin ook Zevenbergen aan het woord kwam bleef het lang stil rondom dit evenement. Maar achter de schermen wordt er intensief overlegd over wat de beste strategie is in deze rare tijd met omstandigheden en regels die van week tot week veranderen.

Bij dezen geven we inzicht over de actuele stand van zaken (peildatum 18 april ’20) m.b.t. de organisatie van het evenement in 2020.

De op dit moment (peildatum 18 april ’20) van kracht zijnde maatregelen van de Rijksoverheid en andere hogere machten zoals de UCI, staan het doorgaan van WWM 2020 op 1 en 2 augustus a.s. niet in de weg. Daarom kiest het Zevenbergse wielercomité voor de insteek om eraan te werken dat het evenement daadwerkelijk doorgang kan vinden. Dit neemt niet weg dat er rekening mee wordt gehouden dat bepaalde ontwikkelingen er alsnog toe leiden dat de editie 2020 moet worden afgeblazen. Overheidsmaatregelen zijn in deze leidend en die kunnen worden versoepeld, verzwaard en/of verlengd.

Nu bekend is dat de Tour de France is verplaatst naar de periode 29 aug. – 20 sept. zien we het als een serieuze mogelijkheid om – met een aantal ander na-Tour criteriums – mee te verhuizen met de Tour. Dat zou ons brengen op het weekend van 3 en 4 oktober. Deze optie wordt onderzocht.

Uiterlijk medio mei a.s. willen we een definitief besluit nemen over het al dan niet doorgaan van WWM 2020 en – bij een positief antwoord – over de datum en de vorm.

Stichting Wielerronde Zevenbergen

Henk Hendrikx,  voorzitter

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Nieuws