Club van 100

CLUB VAN 100 ONDERSTEUNT HET WIELERWEEKEND MOERDIJK

Aanmelden

Het Wielerweekend Moerdijk en de Profronde Zevenbergen ervaren op veel manieren steun van de bevolking en van het bedrijfsleven. Daarom biedt de Stichting Wielerronde Zevenbergen meerdere mogelijkheden om blijk te geven van die steun.

Particulieren kunnen lid worden van de Vrienden van het Wielerweekend en bedrijven kunnen zich aanmelden als sponsor. Maar de laatste jaren merken we dat veel particulieren een stapje verder willen gaan dan het lidmaatschap van de Vrienden. Daarom is het initiatief genomen om, naast de Vrienden van het Wielerweekend, een Club van 100 op te starten.

De opzet is om uiteindelijk 100 mensen te vinden, die hun betrokkenheid en sympathie voor het WielerWeekend, op persoonlijke titel willen uitdragen door jaarlijks € 100 bij te dragen.

De Stichting Wielerronde Zevenbergen kan de extra inkomsten naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld om het aantal activiteiten op de zaterdag uit te breiden of om een nog aantrekkelijker rennersveld samen te stellen voor de Profronde op zondag.

Voor de jaarlijkse bijdrage krijgt u het volgende terug:

  • Nieuwsbrief per mail (minimaal 4 keer per jaar)
  • Informatie over het rennersveld per mail
  • Naamsvermelding op de website
  • Naamsvermelding in de wielerkrant
  • Uitnodiging voor het bijwonen van de Sponsoravond
  • 1 of 2 keer per jaar een Club van 100-netwerkbijeenkomst
  • Gratis deelname aan toertocht of seniorentocht op zaterdag
  • De mogelijkheid om maximaal 1 VIP-kaart tegen gereduceerd tarief van € 62,50 (in plaats van € 125) te kopen voor de VIP-tent (zie optie in het formulier)
  • De verloting van een gesigneerd wielershirt van een toprenner

Spreekt dit u aan? Meldt u zich dan aan via clubvan100@wielerweekendmoerdijk.nl waarna wij contact opnemen met u over de vervolgstappen of vul het formulier hiernaast in!


De Club van 100

Bijgewerkt 25 juli 2023

Aanmeldformulier
Totaal